Libela aluminijum HVP MAGNET 40 400mm – 400803

Ekstra jak aluminijumski profil dimenzija 49x23mm i težine 650 g/m sa magnetima sa donje strane. Transparentne i izdržnjive bočice sa mehurom otporne na udare i na ultra ljubičaste zrake. Horizontalna bočica sa mehutom sa sočivom koje uvećava i reflektorom koji svetli u mraku.

- Tolerancija u normalnoj poziciji ±0.5 mm/m, u obrnutoj poziciji ±0.75 mm/m.

- Poluprečnik bočica sa mehurom je 200mm, što daje osetljivost od 10mm/m.

- Izuzetno otporna na ultra ljubičaste zrake i na promene temperature.

- Amortizujući krajevi.

- Tečnost u bočici je mešavina obojenih ulja niske viskoznosti koja mehuru daje optimalnu slobodu kretanja.

- Anti statičko svojstvo tečnosti, što znaši da statički elektricitet ne utiče na kretanje mehura.

Dužina: 400 mm

Proizvođač: Hultafors  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion