Komplet u slučaju izlivanja samo za ulja – kapacitet upijanja 52 litra

 

Tipična primena

 • Skladišta opasnih materijala
 • Skladišta opasnog otpada
 • Fabrike
 • Radionice
 • Benzinske pumpe

Detalji

Komplet je dostupan sa apsorbentima samo za ulja ili univerzalnim apsorbentima. Apsorbenti samo za ulja apsorbuju samo naftne derivate, a univerzalni apsorbenti se mogu koristiti i za ulja i vodu / tečnosti na bazi vode (kisele i bazne). Kada se apsorbenti iskoriste, dostupan je praktičan paket za dopunu kompleta. Svi Sanol™ proizvodi se moraju čuvati u čvrstom originalnom pakovanju do upotrebe.


Proizvođač: Sanol • Honeywell
 • Timberland Pro
 • Miller
 • Howard Leight
 • Soll
 • Optrel
 • Centurion