Fixol® Length za burad univerzalni

 

Tipična primena

 • Koristi se kao barijera za sprečavanje i ograničavanje curenja ulja i hemikalija u različitim tipovima industrija
 • Za ograđivanje izlivanja u depou ili drugom skladišnom prostoru gde se koriste pakovanja u buradima
 • Idealan za postavljanje oko mašine koja curi u mašinskim prostorijama
 • Idealan za postavljanje oko štamparskih mašina sl.
 • Najveća prednost: nije potrebna česta zamena
 • Veliki kapacitet upijanja

Detalji

Fixol® Length za burad univerzalni može da se koristi za sprečavanje izlivanja i ograđivanje izlivanja u depou ili drugom skladišnom prostoru gde se koriste pakovanja u buradima. Preporučuje se da se koristi u kombinaciji sa Upijajućim prekrivačem za burad za smanjenje mogućnosti izlivanja. Fixol® Length, univerzalni ne može da se koristi na otvorenom jer upija vodu. Fixol® Length za burad univerzalni je napravljen sa petljom na jednom od krajeva, što omogućava da jednostavno pričvrstite Length za burad oko čeličnog ili plastičnog bureta. Proizvodi na bazi Fixol® pene upijaju neorganske kiseline do 30% koncentracije i organske kiseline do 100% koncentracije. Fixol® proizvodi su pogodni i za upijanje baza. Jake baze mogu da rastvore penu. Svi Fixol® proizvodi se moraju čuvati u čvrstom originalnom pakovanju do upotrebe.


Proizvođač: Sanol • Honeywell
 • Timberland Pro
 • Miller
 • Howard Leight
 • Soll
 • Optrel
 • Centurion