Kombinovani filter A2B2E2K2Hg P3 - 1785019

A2 - Za organske gasove i isparenja sa tačkom ključanja većom od 65°C

B2 - Za neorganski gasove i isparenja (npr. hlor, cijanovodonik, vodonik sulfid)

E2 - Za kiselie gasove (npr. sumpor dioksid, vodonik hlorid i sl.).

K2 - Za amonijak i derivate amonijaka.

klase 2 (srednjeg kapaciteta) u skladu sa standardom EN141.

Hg - Za živu

P3 - Za netoksične, nisko do srednje toksične, visoko toksične aerosole i radioaktivne aerosole (čestice i prašinu) u koncentraciji do 50 puta većoj od dozvoljene granice (WEL), ukoliko je postavljen na masku. u skladu sa standardom EN143 (filter visoke efikasnosti 99,95%).

Tip filtera: RD40 system kačenja

Ovaj filter se koristi sa maskom OPTIFIT SINGLE i PANORAMASQUE

 

- Aluminijumsko kućište, prečnika 107mm omogućava laku detekciju oštećenja što filter čini bezbednijim.

- Performanse filtracije gasova i čestica značajno iznad standarda.

- Izuzetna efikasnost filtracije tokom dužeg perioda korišćenja.

- Filter je napravljen od visoko kvalitetnog aktivnog uglja, dodatno obrađenog za optimalnu apsorpciju gasa.

- Specifična struktura filtera za nizak otpor pri disanju i više udobnosti za korisnika.

- Nizak profil filtera, kako ne bi ometao vidno polje.

- PE poklopci na filterima.

- Pojedinačno pakovanje. 

Koristi se u poljoprivredi, hemijskoj, građevinskoj prehrambenoj, naftnoj, farmaceutskoj industriji, u proizvodnji, rudarstvu, komunalnim službama i sl.

Standard: EN 14387, EN 148, EN 143, EN 12941

Proizvođač: Honeywell  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion