Naočare za zavarivanje

Naočare za zavarivanje pružaju određen stepen zaštite očiju pri nekim oblicima zavarivanja i brušenja. One štite oči ne samo od toplote i zračenja prilikom zavarivanja već i od varnica ili krhotina. Naočare za zavarivanje mogu biti sa preklopnim ekranom pravougaonog ili čašastog oblika.

  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion