Filteri

Širok spektar filtera za maske (gas maske) i polumaske za zaštitu od čvrstih i tečnih aerosola (čestica), toksičnih gasova i isparenja. 

Click-Fit sistem kačenja za veću bezbednost i lakše korišćenje.

  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion