Filteri RD40 sistem kačenja - plastični

Širok spektar plastičnih filtera za maske (gas maske) i polumaske za zaštitu od čvrstih i tečnih aerosola (čestica), toksičnih gasova i isparenja.

Filteri visokih performansi sa filtracijom gasova i čestica značajno iznad standarda.

 • 1
 • 2
  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion