Polumaske 

Polumaske, u kombinaciji sa odgovarajućim filterima, štite od čvrstih i tečnih aerosola (čestica), toksičnih gasova i isparenja. Ovi respiratori smeju da se koriste kada koncentracija kontaminanata to dozvoljava u okviru granica faktora zaštite neophodnih korisniku prema standardu EN136. Mogu biti od silikona ili elastomera, sa jednim ili dva filtera.

Valuair

Honeywell

Valuair Višenamenska, udobna polu-maska sa dobrim odnosom cene i kvaliteta   -...
Premier

Honeywell

Premier Veća udobnost i dugotrajna zaštita  - Telo od silikona obezbeđuje veću...
MX/PF 950

Honeywell

MX/PF 950 Trostruko dihtovanje za superiornu zaštitu.  - Lako postavljanje i...
  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion