Zaštitne naočare

Zaštitne naočare su projektovane da zaštite od udara stranih tela i čestica. One imaju sočivo otporno na udar i ram koji je daleko jači od rama običnih naočara. Mogu da imaju bočnu zaštitu ili zatamnjena sočiva radi dodatne zaštite.

Zaštitne naočare mogu biti i zatvorenog tipa. One ne štite samo oči već čitav predeo oko očiju i sprečavaju udar stranog tela iz bilo kojeg pravca.

Zaštitne naočare zatvorenog tipa mogu imati direktnu ili indirektnu ventilaciju. Indirektna ventilacija je neophodna u situacijama kada postoji opasnost od prskanja.

Sve zaštitne naočare moraju da odgovaraju važećim normama i standardima.

 • 1
 • 2
 • 3
  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion